10 วิธีดักฟัง แบบไม่ให้เป้าหมายรู้ตัว ตอนที่ 1

ยิ่งทำให้เกิดผลทางจิตวิทยา ทำให้นักเล่นหุ้นไม่กล้าชื้อและที่มีอยู่แล้วเห็นราคาตกก็ไม่กล้าขาย มองเห็นราคาหุ้นถูกก็กลัว ๆ กล้า ๆ ไม่เข้าชื้อเต็มตัวเหมือนตอนฝรั่งอยู่ เท่าที่ผมพูดมานี้ เพราะได้สัมผัสกับตลาดหุ้นอยู่ทุกวัน แต่ในสายตาของผมแล้วมองเห็นว่า ตลาดหุ้นไทยมีอนาคตและเหตุการณ์คงจะดีขึ้นเนื่องด้วยเรามีความมั่นคงทางการเงินและมีความเจริณเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับลง   ‘บ่...การจัดตั้งกองทุนเป็นการบ่วยทำไห้ตลาดหุ้นนั้นคง โบใบ่แบบว่า...เทวดาส่งฟูงนกกระสาลงบาบ่วยดูแลกบ แต่...พวกนกกระส่อ เอ้ยบกกระสา กลับบาซัดกบเสียเอง...!ตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดหุ้นที่ลักยภาพและประสีทริภาพสูง เป็นตลาดที่นำระบบที่ทันสบัยและบีควาบพรอบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบบ้อบูล ระบบการบื่อยายห้วยคอบพัวเตอร'ระบบควบกุบใบหุ้นดีกว่าตลาดหุ้นต่างประเทศบากบายส่วนเรื่องควานบนคงและควานเบื่อกือนั้นไม่ต้องพูดกง เพราะรัฐบาลบีพลประโยบน'รวบอย่างบหาศาลเกอบจะพูดไห้ว่าควาบเป็นควานตายยองรัฐบาลนั้นนีควาบลับพันร'ทับตลาดหุ้น  เครื่องดักฟังดิจิตอล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ว่ามีรายได้จากค่าตัง ค่าธรรมเนียมมากมายยังสู้ตลาดหลักทรัพย็ใม่ได้ดังนั้น ตลาดหุ้นไทยควรมีแผนงานอย่างถาวรเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่นักลงทุนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ การให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทางเทคนีเคิล วิชา   การด้านข้อมูลข่าวลาร รวมทั้งการ'ผึเกอบรมภาคลนาม หรือกำหนดคุณสมบัติของนักลงทุน จะด้องผ่านการทดลอบว่า เป็นผู้มีความรู้ มีความเข้าใจในระบบการลงทุนดีพอสมควรจากบริษัทค้าหลักทรัพย์หรือจากตลาดหุ้น ถ้าทำได้อย่างนี้จะเป็นการล่งเสริมและสร้างนักลงทุนให้มีประสิทธิภาพ การเล่นหุ้นที่ดีในอนาคต ไม่ควรเป็นตลาดที่เปิดกว้างต้อนรับบุคคลทุกชั้นทุกอาชีพเพียงแต่มีเงินอย่างเดียวก็เข้าไปเล่นหุ้นได้ผมเองเคยผ่านเข้าไปเล่นการพนันตามบ่อนต่าง ๆ ในหลายประเทศส่วนมากเขาจะเข้มงวดผู้ที่จะเข้าไปเล่น เซ่น กำหนดระเบียบการแต่งกายต้องสุภาพ ต้องมีหนังสือเดินทาง ต้องมีเงินฝากจำนวนหนึ่งให้ไว้แก่บ่อน ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือนักเล่น ถ้าหมดตัวก็มีสิทธิเรียกเงินมัดจำคืนไม่ถึงกับหมดเนี้อหมดตัว ไม่เป็นภาระให้บ่อนต้องคอยเลี้ยงดู การกำหนดวงเงินของผู้เล่นการพนันตามบ่อนต่างประเทคเขาเข้มงวดมากและมีการควบคุมความประพฤติผู้เล่นอย่างกวดขัน  เครื่องติดตาม ไม่ใช่ปล่อยให้กุ๊ยที่สวมรองเท้าแตะ นุ่งกางเกงขาสั้น ปล่อยเสื้อออกนอกกางเกงเดินเข้าบ่อนได้ถ้าคนนี้นมีเงิน คนมีเงินไม่ใช่พวกเทวดาที่จะต้องเคารพนับถือความสุภาพเรียบร้อยต่างหากจึงพีงที่จะยกย่องไหน ๆ จะได้ซื่อว่าเป็นนักลงทุนแล้ว ก็ควรเต๊ะท่าสร้างภาพพจน์ให้เกไกัเป็นที่ยกย่อง ความสุภาพเป็นสิ่งที่มองเห็นและแตะต้องได้ เงินในกระเป๋าจะมีมากมีน้อยธุระไม่ใช่ ไม่จำเป็นต้องโอ้อวด ห้องค้าหลักทรัพย์บางแห่งเกิดการชกต่อยวิวาทกันหลายรายเพราะถูกนักลงทุนประเภท “ชำเหมา” ไปเดินบนเท้าเขาเข้า!ควานบะงักงันยองตลาดหุ้นโกยที่เกิดบนเป็นนิสัยนั้น ส่วนใหญ่นักลงทุนพาจะ[ฟงับองการยนลงยองอัตราดอกIUยทั้งในและต่างประเทศ ทั้งน[พราะ[ปี'นพลกระทบโดยตรงจากเงินลงทุนยองพวกเยา ค้าดอก[บย[งันฟากยนจะทำให้[งันไหลพ้าส่ระบบ[งันฟาก ทำให้กระแส[งันตึงตัว ลดสภาพคล่อง การพลิตการค้า การจำหน่ายและการส่งออก [พราะกระทบกงรายจ่ายและตันทุน ตลาด[งัน[ปีนตลาดสากล [บอบการเปลี่ยนแปลงก็ย่อบบีพลกระทบได้ทั้วกึงกัน ย้อน[ปีนพลทางจิตวิทยาที่นัก[ล่นหุ้นไทยควรคำนงกึงให้บาก เพราะถ้าอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ ก็จะทำให้มีการถอนเงินลงทุนตามแหล่งหรือตามตลาดหุ้นกลับไปลงทุนหรือฝากเข้าสู่ระบบเงินฝาก ถ้าดอกเบี้ยลดเงินในประเทศก็จะไหลออกไปหารายได้จากการลงทุน การเล่นหุ้นตามที่ต่าง ๆ ยิ่งนักเล่นหุ้นไทยฝากความหวังไว้แก่กองทุนต่างประเทศ อย่างในบโจจุบันนี้ ยากนักที่ตลาดหุ้นไทยจะพัฒนาหรือยืนอยู่ได้ด้วยขาตนเอง เพราะนักเล่นหุ้นส่วนมากหวังว่า จะเถือเงินฝรั่ง แต่ในโลกของความเป็นจริงที่ได้ปรากฏครั่งแล้วครั้งเล่าว่า นักเล่นหุ้นไทยต่างหากที่ถูกนักเล่นหุ้นฝรั่งเถือไปหมดเนื้อหมดตัวไปตาม ๆ กัน เครื่องดักฟังโทรศัพท์  แต่ก็ด้วยใจสู้ 100% พร้อมที่จะเข้าลุยใหม่ ถ้าฝรั่งเข้ามาอีกและในขณะที่รออยู่นี้ สภาพแท้จริงของหุ้นไทยคืออยู่ในสภาพป้า ๆ เป๋อ ๆ ดัชนีแกว่งและสั่นเหมือนผีเข้า เพราะนักเล่นหุ้นต่างก็คอยเฉือดเฉือนเนื้อกันเอง หุ้นขึ้นนิดหน่อยก็เทขายเพราะต่างก็ติดของสูงไว้มาก การเทขายมีมากกว่าซื้อ อย่างนี้ตลาดหุ้นจะอ่อนปวกเปียกไปอีกนานจนกว่าเทวดาจะส่งนกกระสารุ่นใหม่เข้ามาอีก คนที่เคยพูดว่า ดัชนีหุ้นไทยด้นปี 37 จะขึ้นสูงถึง 2,000 จุดนั้น ไม่เหลบหน้าไปไหนหมด ไม่เห็นมีใครเอ่ยถึงเลย มีแต่บอกสูตรเก่า ๆ ซา ๆ ซาก ๆ อยู่ทุกวันว่า ถ้าดัชนีขึ้น ให้ขาย ลงลึกให้ชื้อไว้ หรือว่าให้เล่นสั้น ๆ วันต่อวันอย่าเอาของกลับบ้านบ้างก็ว่าเทขายให้พอร์ตว่าง เพราะของจะถกลงกว่านี้ การพดอย่างนี้ก็ไม่กล้าขาย คนที่เห็นของถูกก็ไม่กล้าชื้อเพราะกลัวว่าวันรุ่งขึ้นจะชื้อได้ถูกกว่านี้ การเล่นหุ้นเป็นการลงทุนและการคาดคะเนว่า เมื่อแนวโน้มเศรษฐกิจของชาติมั่นคงและเติบโตสมื่าเสมออย่างนี้ มีความมั่นคงทางการเงิน มีประสิทธิภาพการผลิตและการล่งออกสูง กิจการของผู้ผลิตและผู้ล่งออกมั่นคงรํ่ารวยก็จะเป็นผลต่อการลงทุนการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งการขยายตัวและความเจริญเติบโตของหลักทรัพย์ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานของการลงทุน ถ้าคิดจะลงทุนเดี๋ยวนั้น ให้หุ้นขึ้นทันทีแล้วละก้อ ไปเข้าบ่อนเล่นกบดำกบแดง ดูเหมือนจะได้ผลมากกว่าการเล่นหุ้น เท่าที่เขียนมานี้ผมก็ติดหุ้นไว้มาก...ก็ด้วยความโลภนั่นแหละแต่ก็อยากจะแนะนำอยากจะบอกให้นักเล่นหุ้นรุ่นใหม่รับรู้ถึงเล่ห์เหลี่ยมและทางหนีทีไล่เมื่อมีภัยมาถึงตัว จะได้เตรียมตัวเตรียมใจและไม่ใจเลาะอย่างนักเล่นหุ้นรุ่นเดอะ !การIล่นหุ้นบั้นเป็นงานยองคนฉลาดและคนบIงัน...และคนที่ฉวยโอกาสเก่ง{ยาเล่นกัน กัาใครก็ตาบที่พอบีเงิน และบีสนองจะสาบารกสร้างควานรารวยให้กับตัวเองโต้บาก คนเล่นหุ้นเก่ง คนโน่นระบาท แบ้ว่าจะเงินน้อย แต่ ก็สาบารกสร้างพลกำไรให้ตัวเองได้บากไม่แพ้คนมีเงินที่ลงทุนมาก ๆ ตลาดหุ้นยังเปิดกว้างสำหรับนักเล่นหุ้นที่มืความพร้อมและมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองสูง การเล่นหุ้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า ดักฟังเสียง  เป็นอาชีพที่สร้างความรํ่ารวยให้แก่นักเล่นหุ้นได้อย่างรวดเร็วและมากมายตลาดหุ้นนั้นเป็นที่รวมแหล่งเงินจำนวนแสน ๆ ล้าน และเป็นตลาดเปิดกว้างสำหรับคนมีสมองไดใช้เป็นเวทีสร้างเม็ดเงินของตัวเองให้เกิดดอกออกผล เกือบจะกล่าวได้ว่าไม่มีอาชีพใดที่จะทำให้คนรวยได้เร็วและมากเท่าการเล่นหุ้น !สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ลศค.) เขามองความเจริญเติบโตของตลาดหุ้นไทยในอนาคตว่า “...ปัญหาแรงงานในประเทศขณะนี้แม้ว่าจะมีอัตราค่าจ้างสูงก็ไม่น่าเป็นห่วง เพราะว่าสูงแต่ในกรุงเทพฯเท่านั้น ส่วนต่างจังหวัดค่าแรงงานตํ่าอยู่ ตังนั้นจึงคิดว่านักลงทุนจากต่างประเทศยังสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้อีก จะเห็นว่าประเทศไทยได้พยายามปรับปรุงระบบโครงสร้างภาษี การพัฒนาด้านปัจจัยพื้นฐาน การเปิดตลาดเสรีทางการเงิน เครื่องดักฟังไร้สาย  ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุน1จากต่างประเทศทั่งสิ้น แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือประสิทธิภาพของแรงงานไทย...”ซาโลมอน บราเธอร์ส วาณิชธนกิจชั้นนำแห่งสหรัฐอเมริกา มองตลาดหุ้นเอเชียเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว เนื่องจากศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับสูง พร้อมคาดการณ์อัตราการ

 

เครื่องดักฟัง

Write a comment

Comments: 6
 • #1

  zobacz ogłoszenie (Monday, 04 September 2017 06:17)

  przepompownia

 • #2

  laski seks (Monday, 04 September 2017 12:03)

  niewkradzenia

 • #3

  anonse kobiet (Tuesday, 05 September 2017 06:33)

  pokradzenia

 • #4

  nimfomanki (Friday, 08 September 2017 07:54)

  niemnącej

 • #5

  sextelefon (Tuesday, 03 October 2017 08:04)

  nierozćwiartowywany

 • #6

  wróżka (Friday, 06 October 2017 11:33)

  romantyk