วิวัฒนาการจากเครื่องดักฟัง สู่เครื่องติดตาม

นายแสวงติดต่อขอกำลังทหารและสารวัตรทหารจากผู้บัญชาการทหารบก กองพลที่  นครสวรรค์ ก็ได้รับความร่วมมือโดยส่งทั้งทหารและสารวัตรทหารจำนวนหนึ่งมาที่สถานีรถไฟ เรียกว่าขบวนรถสินค้าคงจอดค้างอยู่อย่างนั้น ทหารและสารวัตรทหารกระจายกำลังตรึงชานชาลาสถานีรถไฟ ปรากฏว่าข้าหลวงคือขุนบริบาลบรรพตเขตต์ เข้ามายังสถานีรถไฟ แต่เมื่อทหารกับตำรวจต่างฝ่ายต่างคุมเชิงอย่างนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เวลาได้ผ่านไปหลายชั่วโมง ปรากฏว่ามีโทรเลขถึงนายสถานีรถไฟความว่า “ในตู้ ตญ.มีของผิดกฏหมาย ไม่มาตามกำหนดให้ดัดเอาไว้” ผู้ลงนามคือ พ.ต.อ.ขุนพิชัยมนตรีแม้ว่าจะมีการกระทำตามคำลัง แต่การตรึงกำลังก็ยังคุมเชิงอยู่ เพราะฝ่ายหนึ่งยังจะขอค้น อีกฝ่ายไม่ยอมให้ค้น จนกระทั่งเวลาผ่านไปเที่ยงคืน พ.ต.อ.ชุนพิชัยมนตรีได้เดินทางมาพร้อมกับนายตำรวจผู้ใหญ่อีกหลายคน เจรจากับร้อยตำรวจเอกผู้คุมตู้รถตู้นั้นแล้ว ชุนพิชัยกับนายตำรวจก็คุมรถตู้ ข้ากรุงเทพฯ ถึงสถานีหัวลำโพง จากนั้นมีการตรวจค้น...ระหว่างนี้ฝ่ายที่คุมตู้รถมาจากเชียงใหม่ได้แต่ยืนดู พบว่ามี'ฝืนจำนวนนั้าหนักตันกว่า มีคำทั่งให้ลำเลียงเข้าไปยังกรมสรรพสามิต“ต้องเอาชีวิตไอ้แหวง” เสียงคำรามของ ร.ต.อ.จิตติทิ้งท้ายนี่คือเนื้อหาของข่าว  เครื่องดักฟังออนไลน์ แม้กระทั่งคำกล่าวทิ้งท้ายของนายตำ?วจผู้นั้น ซึ่งตรงล่วนนื้อาจจะทำให้มีเหตุเกิดแก่คุณวิจิตรก็ได้บ้านของคุณวิจิตรในขณะนั้นอยู่ที่กุฎีจีน ฝังธนบุรี วันนั้น (๖ มีนา-คม) คุณวิจิตรกลับบ้านเมื่อเขียนข่าวเสร็จแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่วันรุ่งขึ้นหนังสือวางตลาดแล้ว จนบ่ายคุณวิจิตรก็ได้รับเจากภรรยาว่ามีเพื่อนบ้านมาบอกว่ามีตำรวจสอง-สามคนมาถามหาบ้านวิจิตร คุณาวุฒิ“เธอไม่ต้องกลับมานะ”

 

คุณทองปอนด์ภริยาคุณวิจิตรบอกมาทางโทร-ศัพท์คุณวิจิตรเล่าเรื่องนี้ให้คุณสมบุรณ์ฟังและขอที่จะทำข่าวต่อ...คุณลมบุรถ?จึงบอกว่า ทำอะไรไม่ได้แล้ว เพราะ'ฝืนเข้าไปในกรมสรรพสามิตไม่ว่าจะอย่างไร ก็ไม่มีทางทำข่าวได้ คุณวิจิตรเลยต้องช่วยทำงานอยู่ที่โรงพิมพ์แล้วถือโอกาสกลับไปตอนสายๆ เปลี่ยนเสื้อผ้า...คุณวิจิตรทำอย่างนี้อยู่สามคืนจึงทำใจดีล้เสือกลับไปนอนบ้าน เพราะไม่ไว้วางใจนักเมื่อภรรยาอยู่กับลูกและมีญาติมาอยู่ด้วยคนหนึ่งท่านผู้อ่านที่เคารพ,  เครื่องดักฟังขนาดเล็ก ท่านจะเห็นว่ายุคสมัยที่ผ่านไปในอดีตบ่งบอกถึงอิทธิพลที่ยึดเอา “สินค้า” ที่ทำเงินด้วยจำนวนมหาศาลมาช่วยให้การดำเนินงานทางการเมืองลุล่วงไปตามเป้าประสงค์ของผู้มีอิทธิพลนั้นๆเงินคือปัจจัยสำคัญหรือจะถือว่าเป็นปัจจัยหลักก็ได้ ที่จะพลิกผันสถาน  การณ์ทางการเมืองให้ดำเนินไปโดยใช้เงินหว่าน รูปการณ์ที่ว่านี้มืบทบาทสำคัญอย่างยิ่งดังนั้น จึงถูกมองว่า การทำงานการเมืองนั้นเมื่อผู้ดำเนินการไม่รํ่ารวยมากล้นก็จะต้องมีวิธีการหาเงินตามยุคนั้นสมัยนั้น'ฝืนคือสินค้าสำคัญ แต่มีใครรับรองได้ว่า ถ้าคนทำงานการเมืองมีความรารวย มีเงินหลายหมื่นล้านแล้วจะไม่คิดหาเงินโดยไม่สุจริต เพราะความรารวยทำให้กิดความเสียดายทีจะต้องชักเนือออกไป ฉะนัน  เครื่องติดตามตัวบุคคล ถ้าควักออกไปเท่าใดก็ต้องหาคืนกลับมา ขากลับนั้นต้องมากกว่าเสียด้วยซ้ำไปมนุษย์เรานั้นมีกิเลส ถ้ากิเลสบางยังพอทำเนา แต่ถ้ากิเลสหนารับรองว่าหาเงินชนิด “ขุดได้ขุดเอา” เลยทีเดียวเรื่องของ'ฝืนที่มากับขบวนรถสินค้าตามข่าวนั้นจากเรื่องราวที,เกิดขึ้นทำให้มืการเปลี่ยนเล้นทางเป็นรถยนต์ที่ลัดส่งกันมาเป็นทอดๆ มีขบวนคุ้มกันแน่นหนาและก็อย่างเคย หวุดหวิดที่จะเกิดปะทะกันด้วยซํ้าไปบนเล้นทางสำเลียงกรุงเทพฯพัทยา หรือที่ถูกสมัยที่แหลมฉบังยังไม่ได้สร้างเป็นท่าเทียบเรือขนาดใหญ่นั้น มันคือท่าเทียบสำเลียง‘ฝืนนั่นเอง

 

เครื่องดักฟังจิ๋ว

Write a comment

Comments: 0