แหล่งความรู้ของศาสนาอิสลาม ที่ต้องทำความเข้าใจ ตอนที่ 2

อะลี ผู้นำแห่งศรัทธาซนกล่าวว่า "ไม่มีแม้แต่โองการเดียวจากคัมภีร์อัลกุรอานที่ฉันไม่รู้เวลาและสถานที,ในการประทานลงมา มีความรู้มากมายถูกเก็บรักษาไว้ในอกของฉัน ดังนั้นจงถามฉันหากท่านต้องการ ก่อนที่จะสูญเสียฉันไป เมื่อใดก็ตามที่โองการถูกประทานลงมาแก่ท่านศาสดา และฉันเกิดไม่อยู่ ณ เวลานั้น ท่านจะคอยจนกว่าฉันจะมาถึงและบอกฉันว่า "อะสีบางโองการได้ถูกประทานลงมา ขณะที่เจ้าไม่อยู่ " และอธิบายการอรรถาธิบายให้ฉัน" ท่านยังกล่าวอีกว่า "มีวิทยาการมากมายที่ท่านศาลนทูตแห่งพระเจ้าสอนให้ช่อนอยู่ในอกของฉัน ถ้าประชาซนมีความสามารถที่จะเรียนและจดจำไว้ ที่จะถ่ายทอดมันอย่างถูกต้องแม่นยำและไว้ใจได้ ฉันจะมอบความไว้วางใจในศาสตร์บางแขนงแก่พวกเขาและเปิดประตูที่นำไปล่ประตูอื่นๆ อีกหนึ่งพันประตู" มาลิก บุตรอานัสกล่าวว่า "ท่านศาสนทูตแห่งพระเจ้าบอกกับอะสีว่า"หลังจากฉันจากไปแล้ว จงสร้างความกระจ่างระหว่างผู้คน" ไม่มีฃ้อสงลัยแต่อย่างใดว่ากระบวนการสอนนี้มิได้เกิดขึ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติหรือวิธีการปกติผ่านท่านศาสนทูตแห่งพระเจ้า  เครื่องดักฟังระยะไกล เปิดประตูความรู้มากมายมหาศาลต่ออะลี ในวาระอันจำกัดที่อำนวยต่อท่าน จึงทำให้ขุมทรัพย์แห่งจิตใจของเขาท่วมท้นด้วยความรู้ การลังสอนที่ประสบความสำเร็จในทางพิเศษเกิดขึ้นจากพลังแห่งความเป็นศาสดาและทางนำด้านในที่มีอยู่เป็นปกติวิลัยในความเป็นศาสดา ในวิถีทางนั้เองที่หัวใจของอะลีเปลี่ยนเป็นสมบูรณ์ด้วยลัจธรรมที่ลึกซึ้งทำให้เหมาะสมที่จะรับความศรัทธาที่ลึกล้ำ สติปัญญาที่กว้างขวางและวิสัยทัศน์ที่สูงล่งซาลิม บุตรกอยลัรายงานว่า อะลีผู้นำแห่งศรัทธาซนกล่าวว่า

 

"ไม่ใช่สาวกทั้งหมดของท่านศาสดาที่มีความสามารถทางสติปัญญาในการทำเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ หรือเข้าใจคำตอบที่ท่านตอบ ผู้ที่ประสบความยากลำบากในการถามท่านศาสดา ชอบที่จะให้บางคนถามแทนตัวเองและได้รับคำตอบที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ฉันอยู่ร่วมกับท่านศาสดาเป็นประจำ ทั้งกลางวันกลางคืนและบ่อยครั้งที่อยู่ตามลำพังกับท่าน เมื่อใดที่ท่านเดินทางไป ฉันจะร่วมไปกับท่าน บรรดาสาวกของท่านต่างรู้ว่าไม่ใครมีความสัมพันธ์เซ่นน นอกจากฉันบางครั้งท่านมาที่บ้านของเรา และบางครั้งฉันจะพบกับท่านที,บ้านหลังใดหลังหนึ่งของท่าน เมื่อใดที่ฉันเข้าไปปรากฏตัวท่านจะให้ทุกคนออกไป แม้แต่ให้ภรรยาของท่านออกจากห้อง  เครื่องดักฟังโทรศัพท์มือถือ แต่เมื่อท่านมายังบ้านของเรา ฟาฏิมะฮ์และเด็กๆ สามารถยังคงอยู่ในห้องได้ ฉันอาจถามคำถามต่อท่านและท่านก็ตอบ และบางคราวที่ฉันเงียบลง ท่านจะเริ่มพูด ท่านอ่านคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดที่ถูกประทานลงมาให้ฉันฟัง และฉันบันทึกมันลงไปด้วยมือของฉันท่านอรรถาธิบายคัมภีร์อัลกุรอานให้ฉันฟังอย่างละเอียดโองการที่ยกเลิกและโองการที,ถูกยกเลิก โองการที่ชัดเจนและโองการเชิงอุปมาอุปไมย โองการเฉพาะและโองการทั่วไป ท่านจะขอความกรุณาจากพระเจ้าให้มอบพลังที่จะเก็บสะสมและเข้าใจสิ่งที่ท่านบอกฉัน และแท้จริงแล้วฉันไม่เคยลืมส่วนใดของความรู้ที่ถูกส่งมาให้ฉันเลย ท่านลังสอนฉันในสิ่งที่ต้องห้ามและสิ่งที่อนุญาต คำลังและข้อห้ามของพระเจ้า รวมทั้งบรรดาคัมภีร์ที่ถูกประทานมาให้ศาสดาท่านก่อนๆ และฉันสามารถท่องจำได้ทั้งหมด ไม1มีการลืมเลือนในภายหลัง จากนั้นท่านได้วางมือ ซึ่งได้รับคาวมโปรดปรานลงบนหน้าอกของฉันและขอความกรุณาต่อพระเจ้าให้บรรจุหัวใจของฉันด้วยความรู้ วิทยปัญญา ความเข้าใจและรัศมี"

 

จากนั้นฉันกล่าวกับท่านว่า "โอ้ท่านคาสนทูตแห่งพระเจ้านับตั้งแต่ท่านวิงวอนให้ฉัน ไม่มีสิ่งใดถูกลบออกจากความทรงจำของฉัน ท่านหวั่นเกรงหรือไม่ว่าการเลอะเลือนจะเกาะกุมตัวฉัน" ท่านตอบว่า "ฉันไม่มีความหวั่นเกรงความเขลาหรือความเลอะเลือนในส่วนของเจ้า และความเชื่อมั่นของฉันในตัวเจ้านั้นสมบูรณ์"  นั่นเป็นคุณสมบ้ตที่เห็นของอะลี ผู้บรรลุความคิดที่สูงส่งเช่นศาสดาซึ่งทำให้ท่านศาสดาประกาศถึงท่านว่า "ฉันคือเมืองแห่งความรู้และอะลีคือประตูของมัน ใครก็ตามที่ต้องการความรู้ จะต้องเข้าทางประตู" ในการประกาศนี้ท่านศาสดาแจ้งต่อประซาชาติอิสลามว่า ผู้ใดก็ตามที่ต้องการบรรลุความรู้ของท่านต้องแสวงหาความช่วยเหลือจากอะลีท่านศาสดายังได้กล่าวในการเชื่อมโยงนี้ "โอ้ อะลี ฉันคือเมืองแห่งความรู้ใครก็ตามที่มืจินตนาการในการเข้าประตูอื่นจากประตูดังกล่าวจะอยู่ในการหลงทาง"และอีกบทหนึ่ง  ดักฟังเสียง "ฉันคือบ้านแห่งวิทยปัญญา และอะลีคือประตู"ตราบเท่าที่การกระทำที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับคาวามรู้เป็นหน้าที่ของมุสลิมทั้งมวลที่จะแสวงหาความรู้ทางนำของอะลีเพื่อว่าการทำของเขาจะสอดคล้องกับคำสอนของท่านศาสดาท่านศาสนทูตแห่งพระเจ้ามืความตระหนักอย่างเต็มที่ถึงความต้องการในอนาคตของมุสลิม จึงตัดสินใจมอบความรู้ให้ผู้ที่สามารถสนองความต้องการความต้องการทางศาสนาของสังคมหลังจากท่านเสียชีวิตได้ และนำเสนอคำลังของพระเจ้าในลักษณะที่ไม่มีการฉ้อฉลต,อผู้ที่เพิ่งจะมาเป็นมุสลิมทั้งมวล เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงลังให้ท่านแกอบรมและให้การศึกษาต่ออะลี ทำให้ผู้หนึ่งเรียนรู้ขุมทรัพย์อันมีค่าที่ถูกปกปิดไว้จนกระจ่างแจ้งซึ่งมีคุณสมบ้เติที่จำเป็นสำหรับการป้องกันและรักษากฎหมายของพระเจ้า และเป็นผู้มีคุณลักษณะอันเป็นที่ต้องการในการเป็นผู้นำอิบนิอับบาสรายงาน'ว่า "ท่านศาสนทูตมักกล่าวว่า "เมื่อตัวฉันพร้อมที่จะสนทนาเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้า พระองค์จะตรัสกับฉันเป็นลำดับ สิ่งใดก็ตามที่ฉันเรียนรู้จากพระเจ้า ฉันจะสอนอะลี ดังนั้นอะลืคือประตูแห่งการเรียนรู้และความรู้ของฉัน" อิมามฮูเซน บุตรอะลีกล่าวว่า "เมื่อโองการ "และเรามีทุกอย่างซัดเจนในในคัมภีร์’,ถูกประทานลงมา บรรดาสาวกถามท่านศาสดาว่า "คัมภีร์ในคำถามคือเตารอต (โตราห์) หรืออิน๓ล (กอสเปล)" ท่านตอบว่า "ไม'ใช่ทั้งสองอย่าง"จากนั้นจึงมองมาทางบิดาของฉันและประกาศว่า "นี่คืออิมาม ซึ่งขุมทรัพย์ของเขานั้นพระเจ้าได้ทำให้ท่วมท้นด้วยความรู้และการเรียนรู"อะลี ผู้นำแห่งศรัทธาชนกล่าวว่า "ท่านศาสนทูตผู้สูงล่ง มักใช้เวลาล่วนหนึ่งในแต่ละปีในถํ้าเขาฮิรอ และไม่ใครเห็นท่านไปที่นั่นนอกจากฉัน ในเวลานั้นครัวเรือนเดียวที่ยอมรับอิสลามคือตัวท่านเองและคอดิยะฮ์พร้อมด้วยตัวฉัน ซึ่งนับเป็นคนที่สามของครอบครัว ฉันสามารถมองเห็นรัศมีแห่งการวิวรณ์ในตัวท่านและดมกลิ่นหอมแห่งความเป็นศาสดา เมื่อการประทานโองการมายังท่านศาสดา  เครื่องตรวจจับสัญญาณ ฉันได้ยินเสียงมารในหูของฉัน และฉันจะถามท่านว่า

 

"โอ้ท่านศาสนทูตแห่งพระเจ้า เสียงนี้คืออะไร ท่านกล่าวว่าเสียงสิ้นหวังของมารที่มีการเคารพภักดีพระเจ้า อะลี อะไรก็ตามที่ฉันได้ยิน เจ้าได้ยิน อะไรที่ฉันเป็นพยาน เจ้าก็เป็นพยาน ความแตกต่างระหว่างเราคือเจ้าไม่ได้เป็นศาสดา แต่เป็นผู้สนับสนุนและผูทรงคุณธรรมความดีของฉัน" ฉัล ติรมีชี รายงานว่าท่านศาสดากล่าวเกี่ยวกับอะสีว่า "พระเจ้าของฉันแผ่ความเมตตาแก่อะลี และทำให้เขาเป็นแกนที่สัจธรรมหมุนรอบอยู่"

 

เครื่องดักฟัง

Write a comment

Comments: 0